Announcement of January 2023 SMCDFA Monthly Meeting

Jan_2023_SMCDFA_newsletter.jpg


November 2022 SMCDFA Meeting Announcement

SMCDFA_Nov_2022_Meeting.jpg


October 2022 SMCDFA Newsletter

October_2022_SMCDFA_Newsletter.jpg


September 2022 SMCDFA Newsletter

Sept_2022_SMCDFA_newsletter.jpg


September 2022 SMCDFA Monthly Newsletter

Sep_2022_SMCDFA_Newsletter.jpg


Announcement of September 2022 SMCDFA Monthly Meeting

SMCDFA_Announcement_of_Sep_2022_Mtg.jpg


August 2022 SMCDFA Newsletter

Screen_Shot_2022-08-02_at_12.12.21_PM.png

Screen_Shot_2022-08-02_at_12.13.28_PM.png

Screen_Shot_2022-08-02_at_12.14.22_PM.png


Announcement of August 2022 SMCDFA Monthly Meeting

SMCDFA_August_Mtg.jpg


July 2022 SMCDFA Monthly Meeting

July_2022_SMCDFA_Meeting.jpg


July 2022 SMCDFA Monthly Meeting Announcement

SMCDFA_July_2022_Meeting_Announcement.jpg