May 2024 SMCDFA Meeting

SMCDFA_May_2024_Meeting.jpg


May 2024 SMCDFA Monthly Meeting Announcement

May_2024_SMCDFA_Newsletter.jpg


April 2024 SMCDFA Monthly Meeting

SMCDFA_April_2024_2nd_notice.jpg


April 2024 SMCDFA Monthly Meeting Announcement

April_2024_SMCDFA_Meeting_Announcement.jpg


March 2024 SMCDFA Newsletter

SMCDFA_Mar_2024_newsletter.jpg


March 2024 SMCDFA Monthly Meeting Announcement

smcdfa_march_2024_newsletter.jpg


February 2024 SMCDFA Monthly Newsletter

Feb_2024_SMCDFA_Newsletter.jpg


February 2024 SMCDFA Newsletter

SMCDFA_Feb_2024_Newsletter.jpg


January 2024 SMCDFA Monthly Meeting Announcement

Jan_2024_SMCDFA_Mtg_Announcement.jpg


SMCDFA 2023 Holiday Party

2023_SMCDFA_Holiday_1a.jpg

2023_SMCDFA_Holiday_1b.jpg

SMCDFA_2023_Holiday_Party_2_of_2.jpg