SMCDFA August 2019 Newsletter

Screen_Shot_2019-08-26_at_7.21.28_AM.pngScreen_Shot_2019-08-26_at_7.22.17_AM.pngScreen_Shot_2019-08-26_at_7.23.18_AM.pngScreen_Shot_2019-08-26_at_7.24.27_AM.png


August 2019 SMCDFA Newsletter

Screen_Shot_2019-08-04_at_11.19.16_AM.pngScreen_Shot_2019-08-04_at_11.20.54_AM.pngScreen_Shot_2019-08-04_at_11.21.43_AM.png


SMCDFA July 2019 Newsletter

Screen_Shot_2019-07-22_at_8.27.40_AM.pngScreen_Shot_2019-07-22_at_8.28.45_AM.pngScreen_Shot_2019-07-22_at_8.29.21_AM.pngScreen_Shot_2019-07-22_at_8.29.55_AM.png


SMCDFA July 2019 Summer Potluck Party

Screen_Shot_2019-06-22_at_7.18.01_AM.pngScreen_Shot_2019-06-22_at_7.18.55_AM.pngScreen_Shot_2019-06-22_at_7.20.34_AM.pngScreen_Shot_2019-06-22_at_7.21.14_AM.png


Next SMCDFA Meeting June 5, 2019

Screen_Shot_2019-06-03_at_10.00.37_AM.png

Screen_Shot_2019-06-03_at_10.01.17_AM.png

Screen_Shot_2019-06-03_at_10.02.04_AM.png

Screen_Shot_2019-06-03_at_10.03.11_AM.png


SMCDFA May 2019 Monthly Newsletter

Screen_Shot_2019-05-25_at_6.40.23_AM.png

Screen_Shot_2019-05-25_at_6.41.15_AM.png

Screen_Shot_2019-05-25_at_6.43.03_AM.png

Screen_Shot_2019-05-25_at_6.43.44_AM.png

 


SMCDFA Monthly Meeting Tomorrow May 1, 2019

DFA_Mtg_tomorrow_05.01.19_1.jpg

DFA_Mtg_tomorrow_05.01.19_2.jpg

DFA_Mtg_tomorrow_05.01.19_3.jpg


SMCDFA April 2019 Newsletter

April_2019_1_of_3.jpg

April_2019_2_of_3.jpg

April_2019_3_of_3.jpg


Info on April 2019 Monthly SMCDFA Meeting and Newsletter

newsletter_Mar_2019_1_of_2.jpg

newsletter_mar_2019_2_of_2.jpg


March 2019 Newsletter

Screen_Shot_2019-03-06_at_9.17.49_AM.png

Screen_Shot_2019-03-06_at_9.18.50_AM.png

Screen_Shot_2019-03-06_at_9.19.57_AM.png